Kancelaria  świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, klientów indywidualnych a także instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni mieszkaniowych.