1. Udzielamy porad i konsultacji prawnych.
2. Sporządzamy opinie prawne.
3. Opracowujemy projekty umów, pism, ofert, porozumień, ugód, regulaminów, uchwał, zarządzeń, weksli.
4. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych.
5. Prowadzimy sprawy sądowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi a także reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracji, urzędami, organami egzekucyjnymi i wszelkimi innymi instytucjami.
6. Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych.
7. Pomagamy w windykacji należności.
8. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia prawne z różnych dziedzin prawa.