Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i ustalane jest każdorazowo indywidualnie z zastosowaniem następujących sposobów rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe
  • stawka godzinowa
  • opłata jednorazowa (za udzieloną poradę, konsultację)